Chính sách bảo mật
a. Mục đích và phạm vi thu thập:
– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website LinnCosmetic.vn bao gồm: Họ Tên, Email, Điện thoại, Địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà trang web LinnCosmetic cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn và để trang LinnCosmetic liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
– Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste Linncosmetic.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b. Phạm vi sử dụng thông tin:
Trang web sử dụng thông tin thành viên cung cấp để;
– Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
– Giải đáp , phản hồi thắc mắc của khách hàng;
– Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích trên;
– Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

c. Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Linncosmetic.vn
d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Thông tin cá nhân của khách hàng trên website Linncosmetic.vn được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.
– Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
Tên tổ chức: HỘ KINH DOANH LINN COSMETIC
Địa chỉ: 445 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ yêu cầu với ban quản trị website thực hiện việc này.
– Khách hàng có quyền gửi phản hồi về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến LinnCosmetic. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Công ty sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin cá nhân của khách hàng trên website Linncosmetic được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối.
– Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.